W każdy poniedziałek
w godzinach 1400-1500
Prezes Zarządu
Sebastian Szwajlik
pełni dyżury
dla mieszkańców
Stargardu

Odbiór choinek poświątecznych

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Stargardzie informuje, że w dniach od 11 do 15 stycznia oraz od 1 do 5 lutego będą odbierane od mieszkańców miasta poświąteczne drzewka choinkowe. Odbiór odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów selektywnych.

Czytaj więcej...

Zmiana terminu odbioru odpadów

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że w związku ze zbliżającym się Świętem Trzech Króli 6 stycznia zostają przesunięte dni wywozu odpadów komunalnych oraz selektywnie gromadzonych systemem workowym.

04 stycznia /poniedziałek/ odbiór będzie realizowany wg harmonogramów

05 stycznia /wtorek/ odbiór będzie realizowany wg harmonogramów

06 stycznia /środa/ odbiór będzie realizowany w czwartek 07 stycznia

07 stycznia /czwartek/ odbiór będzie realizowany w piątek 08 stycznia

 

08 stycznia /piątek/ odbiór będzie realizowany w sobotę 09 stycznia

Zmiana terminu odbioru odpadów

    Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że w związku z Nowym Rokiem wypadającym w piątek 1 stycznia zostają przesunięte dni wywozu odpadów komunalnych oraz selektywnie gromadzonych systemem workowym, w tym trawa i liście.

Czytaj więcej...

Nowe studnie na Ujęciu Wody Stargard-Południe

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we wrześniu tego roku na Ujęciu Wody Stargard-Południe wybudowało i włączyło do eksploatacji dwie nowe studnie głębinowe. Koszt inwestycji, której celem była między innymi poprawa jakości wody pitnej w zakresie obniżenia twardości ogólnej wyniósł 283,7 tys. zł.  Z okresu trzymiesięcznej pracy nowych studni tj. od października 2015 r. wynika, że nastąpiła znaczna redukcja twardości wody.

Zarząd Spółki zachęcony takim efektem, zamierza w roku 2016 zaangażować się w inwestycję odwiertu kolejnych dwóch studni głębinowych, co powinno się przełożyć na jeszcze większą redukcję twardości wody.

 

 

Badana cecha Jednostka

 Woda uzdatniona

Redukcja

Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu

mg CaCO3/l
październik 2014 październik 2015 %
459,00 358,00 22

 

 

 

 

 

Przerwy w dostawie wody w dniu 21 grudnia 2015 r

W dniu 21 grudnia 2015 r. w godzinach od 8.00 do 12.00 nastąpi wyłączenie wody w związku z włączeniem nowego wodociągu w ul. Sadowej. Przerwy w dostawie wody dotyczą mieszkańców:

ul. Sadowa - wszystkie budynki

 

Przerwy w dostawie wody w dniu 11 grudnia 2015 r

W dniu 11 grudnia 2015 r. w godzinach od 8:00 do 12:00 nastąpi wyłączenie wody w związku z włączeniem nowego wodociągu w ulicy Kaszubskiej i Partyzantów. Przerwy w dostawie wody dotyczą mieszkańców:

ul. Kaszubska - wszystkie budynki

ul. Partyzantów - wszystkie budynki

W dniu 09.12.2015 do w/w odbiorców dostarczono powiadomienia pisemne potwierdzone przez kierownika ZWiK.