W każdy poniedziałek
w godzinach 1400-1500
Prezes Zarządu
Sebastian Szwajlik
pełni dyżury
dla mieszkańców
Stargardu Szczecińskiego

Przerwa w dostawie wody w dniach 22-23 maja 2015 r.

22-23 maja 2015 r. w godzinach nocnych od 2200 do 400 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody spowodowane pracami remontowymi wykonywanymi na Stacji Uzdatniania Wody.
Przerwy w dostawie wody dotyczą mieszkańców Stargardu Szczecińskiego i gminy Stargard Szczeciński.

Wymiana zieleńca

Wymiana zieleńca w pasie drogowym przy ul. Krzywoustego i Popiela o powierzchni 800 m2.

 

 

Zmiana terminu odbioru odpadów w związku ze Świętem Bożego Ciała

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. informuje, że w związku ze Świętem wypadającym w dniu 4 czerwca wywóz odpadów komunalnych i selektywnie gromadzonych systemem workowym będzie realizowany w kolejnym dniu tzn. odpady z czwartku będą odbierane w piątek, a odpady z piątku będą odbierane w sobotę. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Bogusława IV 15 lub pod nr tel. 91 577 01 69.

Faktury elektroniczne

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów uruchomiła bezpłatną usługę przesyłania faktur w formie elektronicznej.
Aby otrzymywać fakturę w formie elektronicznej (plik PDF dołączony do wiadomości e-mail) wystarczy pobrać, wypełnić i przekazać Oświadczenie o akceptacji faktur wystawianych i przesyłanych drogą elektroniczną. Oświadczenie dostępne jest tutaj oraz na stronie www.mpgk.stargard.pl/bom/dokumenty


Na Państwa Oświadczenia czekamy pod adresem:
          Biuro Obsługi Mieszkańców MPGK Sp. z o. o.
          ul. Bogusława IV 15
          73 – 110 Stargard Szczeciński

Sprawozdanie z badania wody w kwietniu 2015 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przedstawia sprawozdanie z badań wody wykonanych na wejściu wody surowej do budynku Stacji Wodociągowej i na wyjściu wody uzdatnionej do stargardzkiej sieci miejskiej.


Monitoring kontrolny w kwietniu 2015 r.pdf
Bakteriologia w kwietniu 2015 r.pdf

Sprawozdanie z badania wody w marcu 2015 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przedstawia sprawozdanie z badań wody wykonanych na wejściu wody surowej do budynku Stacji Wodociągowej i na wyjściu wody uzdatnionej do stargardzkiej sieci miejskiej.


Monitoring kontrolny w marcu 2015 r.pdf
Bakteriologia w marcu 2015 r.pdf