W każdy poniedziałek
w godzinach 1400-1500
Prezes Zarządu
Sebastian Szwajlik
pełni dyżury
dla mieszkańców
Stargardu Szczecińskiego

Przerwa w dostawie wody w dniu 24 października 2014 r.

24 października 2014 r. w godzinach 800 do 1300 nastąpi wyłączenie wody w związku wykonaniem prac remontowych na sieci wodociągowej w ul. Leopolda Staffa.  
Przerwy w dostawie wody dotyczą mieszkańców:


                             ul. Niepodległości: 48A, 50,
                             ul. Kruczkowskiego: 10,12,14,21,23,27,
                             ul. Staffa: 1,3,5,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,21,
                             ul. Gombrowicza: 10,10a.

Przerwa w dostawie wody w dniu 14 - 15 października 2014 r.

14 - 15 października 2014 roku w godzinach od 800 do 1300 nastąpi wyłączenie wody w związku wykonaniem prac remontowych na sieci wodociągowej w ul. Dąbrowskiego. 
Przerwy w dostawie wody dotyczą mieszkańców ulic:

                             Dąbrowskiego: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,27,28,31,32,33,34,

                                                   35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48;
                             Szkolnej: 4,5,6,7,8,9,11,13, hala sportowa

Dzierżawa gruntu przy ul. Spokojnej w Stargardzie Szczecińskim

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Rzut terenu

Sprawozdanie z badania wody we wrześniu 2014 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przedstawia sprawozdanie z badań wody wykonanych na wejściu wody surowej do budynku Stacji Wodociągowej i na wyjściu wody uzdatnionej do stargardzkiej sieci miejskiej.


Monitoring kontrolny wrzesień 2014 r.doc
Bakteriologia wrzesień 2014 r.doc

Ogłoszenie dot. składania ofert na badanie sprawozdania finansowego MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim za rok 2014

OGŁOSZENIE

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Stargardzie Szczecińskim zaprasza upoważnione podmioty do składania ofert na

badanie sprawozdania finansowego MPGK Sp. z o. o. w Stargardzie Szczecińskim za rok 2014.

 

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z badania wody w sierpniu 2014 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przedstawia sprawozdanie z badań wody wykonanych na wejściu wody surowej do budynku Stacji Wodociągowej i na wyjściu wody uzdatnionej do stargardzkiej sieci miejskiej.


Monitoring kontrolny sierpień 2014 r.doc
Bakteriologia sierpień 2014 r.pdf