W każdy poniedziałek
w godzinach 1400-1500
Prezes Zarządu
Sebastian Szwajlik
pełni dyżury
dla mieszkańców
Stargardu

Awarie w sieci wodociągowej

MPGK w Stargardzie Szczecińskim, informuje, że w grudniu br. odnotowało sześć awarii w sieci wodociągowej.

 

Awarie wystąpiły w ulicach (średnica rurociągu wodnego – fi):  Szczecińska fi 150; Brzozowa fi 250; Skarżyńskiego fi 100; Kubańska fi 100; Pileckiego fi 100; Portowa fi 150.

Wszystkie awarie zostały usunięte. Przerwy w dostawie wody do odbiorców trwały około 4 godzin.

 

W ostatnich, mroźnych dniach otrzymaliśmy kilka sygnałów w sprawie braku wody w budynkach wielolokalowych . Dotyczyły one instalacji wewnętrznych, za które odpowiadają właściciele nieruchomości oraz podmioty zarządzające nieruchomościami.

Wodomierze główne, za które odpowiada MPGK, były sprawne.

Do zamarznięcia doszło w miejscach za wodomierzem na nieocieplanych klatkach schodowych i piwnicach.

 

MPGK dysponuje urządzeniem do precyzyjnej lokalizacji wycieków podziemnych typu Korelator i Geofon. Urządzenia te pozwalają w sposób szybki i precyzyjny zlokalizować awarię oraz zminimalizowac obszar niezbędny do przeprowadzenia remontu.

 

Na sieci kanalizacyjnej i przyłączach kanalizacyjnych w ostatnim okresie nie odnotowaliśmy awarii.

 

 

Awaria w sieci wodociągowej ul. Skarżyńskiego Usunięcie awarii ul. Skarżyńskiego

...