W każdy poniedziałek
w godzinach 1400-1500
Prezes Zarządu
Sebastian Szwajlik
pełni dyżury
dla mieszkańców
Stargardu Szczecińskiego

Sprawozdanie z badania wody w grudniu 2014 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przedstawia sprawozdanie z badań wody wykonanych na wejściu wody surowej do budynku Stacji Wodociągowej i na wyjściu wody uzdatnionej do stargardzkiej sieci miejskiej.


Monitoring kontrolny grudzień 2014 r.doc
Bakteriologia grudzień 2014 r.doc

Zmiana godzin otwarcia Biura Obsługi Mieszkańców

Od dnia 1 stycznia 2015 r. EKOPUNKT (tj. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych)

jest czynny:

  •                                                    w dni robocze od 7:00 do 19:00,
  •                                                    w soboty: od 8:00 do 16:00,
  •                                                    w niedzielę i święta – nieczynny.

 

Jednocześnie przypominamy, że mieszkańcy objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi mogą bezpłatne przekazać, we własnym zakresie, odpady wyselekcjonowane ze strumienia odpadów komunalnych (tj. odpady opakowaniowe, zielone, wielkogabarytowe, remontowe, niebezpieczne oraz opony) do EKOPUNKTU, zlokalizowanego przy ul. Bogusława IV 15 (baza Zakładu Oczyszczania Miasta).

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u zarządzającego systemem tj. w Zarządzie Usług Komunalnych, Biurze Obsługi Klienta (BOK) przy ul. Pierwszej Brygady 35 (tel. 91 834 18 39 lub 40) lub operatora systemu tj. w:  MPGK Sp. z o.o., Biurze Obsługi Mieszkańców (BOM) przy ul. Bogusława IV 15 w Stargardzie Szczecińskim (tel. 91 577 01 69 wew. 551 lub 552)

 

Sprawozdanie z badania wody w październiku 2014 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przedstawia sprawozdanie z badań wody wykonanych na wejściu wody surowej do budynku Stacji Wodociągowej i na wyjściu wody uzdatnionej do stargardzkiej sieci miejskiej.


Monitoring kontrolny październik 2014 r.pdf
Bakteriologia październik 2014 r.pdf

Sprawozdanie z badania wody we wrześniu 2014 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przedstawia sprawozdanie z badań wody wykonanych na wejściu wody surowej do budynku Stacji Wodociągowej i na wyjściu wody uzdatnionej do stargardzkiej sieci miejskiej.


Monitoring kontrolny wrzesień 2014 r.doc
Bakteriologia wrzesień 2014 r.doc

Sprawozdanie z badania wody w sierpniu 2014 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przedstawia sprawozdanie z badań wody wykonanych na wejściu wody surowej do budynku Stacji Wodociągowej i na wyjściu wody uzdatnionej do stargardzkiej sieci miejskiej.


Monitoring kontrolny sierpień 2014 r.doc
Bakteriologia sierpień 2014 r.pdf

Sprawozdanie z badania wody w lipcu 2014 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przedstawia sprawozdanie z badań wody wykonanych na wejściu wody surowej do budynku Stacji Wodociągowej i na wyjściu wody uzdatnionej do stargardzkiej sieci miejskiej.


Monitoring kontrolny lipiec 2014 r.pdf
Bakteriologia lipiec 2014 r.doc