W każdy poniedziałek
w godzinach 1400-1500
Prezes Zarządu
Sebastian Szwajlik
pełni dyżury
dla mieszkańców
Stargardu Szczecińskiego

Sprawozdanie z badania wody w marcu 2014 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przedstawia sprawozdanie z badań wody wykonanych na wejściu wody surowej do budynku Stacji Wodociągowej i na wyjściu wody uzdatnionej do stargardzkiej sieci miejskiej.

 

Monitoring kontrolny marzec 2014 r. 

Bakteriologia marzec 2014 r.

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Stargardzie Szczecińskim informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/435/2014 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Stargard Szczeciński na okres od 01.05.2014 roku do 30.04.2015 roku wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki nie ulega zmianie w stosunku do taryf 2013/2014
i wynosi:

 

Czytaj więcej...

Sprawozdania z badania wody w lutym 2014 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przedstawia sprawozdanie z badań wody wykonanych na wejściu wody surowej do budynku Stacji Wodociągowej i na wyjściu wody uzdatnionej do stargardzkiej sieci miejskiej.

 

 Monitoring przeglądowy luty 2014 r.

 Bakteriologia

Nowy samochód na wyposażeniu MPGK

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej nabyło nowy pojazd Ford Transit do działalności związanej z utrzymaniem porządku, czystości ulic i placów.

 

 

Nakłady finansowe MPGK w infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną

Z uwagi na pojawiające się zapytania w sprawie rzeczywistych nakładów finansowych MPGK Sp. z o.o. w infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną poniżej przedstawia się wartości faktycznie poniesionych kosztów w 2013 roku oraz w bieżącym okresie.

Czytaj więcej...

Sprawozdania z badania wody w styczniu 2014 roku

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przedstawia sprawozdanie z badań wody wykonanych na wejściu wody surowej do budynku Stacji Wodociągowej i na wyjściu wody uzdatnionej do stargardzkiej sieci miejskiej.

 

Monitoring kontrolny styczeń 2014 r.

Bakteriologia