W każdy poniedziałek
w godzinach 1400-1500
Prezes Zarządu
Sebastian Szwajlik
pełni dyżury
dla mieszkańców
Stargardu Szczecińskiego

Przerwa w dostawie wody w dniu 5 listopada 2014 r.

5 listopada 2014 roku w godzinach od 1000 do 1400 nastąpi wyłączenie wody w związku z włączeniem nowego odcina sieci wodociągowej  w ul. Herberta.  
Przerwy w dostawie wody dotyczą mieszkańców:

                              ul. Gombrowicza 12,23,34,38,39,40,42,44,45,46,47,49,51,
                              ul. Herberta 1,3,5,7,9,13,15, 17,19,21.

Przerwa w dostawie wody w dniu 31 października 2014 r.

31 października 2014 roku w godzinach od 1000 do 1300 nastąpi wyłączenie wody w związku wykonaniem prac remontowych na sieci wodociągowej w ul. Gombrowicza.  
Przerwy w dostawie wody dotyczą mieszkańców:

                             ul. Gombrowicza 12,16,18,20,33,35,37,
                             ul. Herberta 1,3,5,7,9,13,15.

Przerwa w dostawie wody w dniu 24 października 2014 r.

24 października 2014 r. w godzinach 800 do 1300 nastąpi wyłączenie wody w związku wykonaniem prac remontowych na sieci wodociągowej w ul. Leopolda Staffa.  
Przerwy w dostawie wody dotyczą mieszkańców:


                             ul. Niepodległości: 48A, 50,
                             ul. Kruczkowskiego: 10,12,14,21,23,27,
                             ul. Staffa: 1,3,5,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,21,
                             ul. Gombrowicza: 10,10a.

Przerwa w dostawie wody w dniu 14 - 15 października 2014 r.

14 - 15 października 2014 roku w godzinach od 800 do 1300 nastąpi wyłączenie wody w związku wykonaniem prac remontowych na sieci wodociągowej w ul. Dąbrowskiego. 
Przerwy w dostawie wody dotyczą mieszkańców ulic:

                             Dąbrowskiego: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,27,28,31,32,33,34,

                                                   35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48;
                             Szkolnej: 4,5,6,7,8,9,11,13, hala sportowa

Sprawozdanie z badania wody we wrześniu 2014 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przedstawia sprawozdanie z badań wody wykonanych na wejściu wody surowej do budynku Stacji Wodociągowej i na wyjściu wody uzdatnionej do stargardzkiej sieci miejskiej.


Monitoring kontrolny wrzesień 2014 r.doc
Bakteriologia wrzesień 2014 r.doc

Sprawozdanie z badania wody w sierpniu 2014 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przedstawia sprawozdanie z badań wody wykonanych na wejściu wody surowej do budynku Stacji Wodociągowej i na wyjściu wody uzdatnionej do stargardzkiej sieci miejskiej.


Monitoring kontrolny sierpień 2014 r.doc
Bakteriologia sierpień 2014 r.pdf