W każdy poniedziałek
w godzinach 1400-1500
Prezes Zarządu
Sebastian Szwajlik
pełni dyżury
dla mieszkańców
Stargardu Szczecińskiego

Awaria sieci magistralnej przy ul. Piłsudskiego

18 lutego (wczoraj - wtorek) około godz. 20 doszło do awarii na sieci magistralnej przy ul. Piłsudskiego, na wysokości budynku nr 43. W niektórych częściach miasta przez godzinę mieszkańcy mogli odczuwać brak wody, bądź mieli słabe ciśnienie.

Czytaj więcej...

Sprawozdania z badania wody w styczniu 2014 roku

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przedstawia sprawozdanie z badań wody wykonanych na wejściu wody surowej do budynku Stacji Wodociągowej i na wyjściu wody uzdatnionej do stargardzkiej sieci miejskiej.

 

Monitoring kontrolny styczeń 2014 r.

Bakteriologia

Nowy samochód na wyposażeniu MPGK Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej nabyło nowy pojazd typu hakowiec Iveco do odbioru odpadów selektywnie zbieranych.


 

 

Zbiórka choinek

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Zakład Oczyszczania Miasta Stargardzie Szczecińskim informuje, że w dniach:

22-23 stycznia 2014 r. (środa, czwartek)

5-6 luty 2014 r. (środa, czwartek)

będą odbierane od mieszkańców miasta objętych gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych  poświąteczne drzewka choinkowe.

Drzewka choinkowe będą odbierane selektywnie z miejsc gromadzenia odpadów komunalnych. W związku z tym,  prosimy o niewrzucanie ich do pojemników na odpady zmieszane.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku możliwości przekazania poświątecznych drzewek choinkowych w wyznaczanych terminach, istnieje możliwość przekazania drzewek choinkowych do stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. EKOPUKTU zlokalizowanego przy ul. Bogusława IV 15, gdzie odpady przyjmowane są przez całodobowo.

 

Prosimy o wystawianie choinek w widocznych miejscach gromadzenia odpadów.

Sprawozdania z badania wody w grudniu 2013 roku

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przedstawia sprawozdanie z badań wody wykonanych na wejściu wody surowej do budynku Stacji Wodociągowej i na wyjściu wody uzdatnionej do stargardzkiej sieci miejskiej.

 

 Monitoring kontrolny grudzień 2013 r.

 Bakteriologia

Godziny otwarcia BOM w dni świąteczne

Informujemy, że Biuro Obsługi Mieszkańców znajdujące się przy ul. Bogusława IV 15 w dniu 24.12.2013 r. czynne będzie do godziny 13:00,  w dniu 31.12.2013 r. do godziny 14:00.