W każdy poniedziałek
w godzinach 1400-1500
Prezes Zarządu
Sebastian Szwajlik
pełni dyżury
dla mieszkańców
Stargardu Szczecińskiego

Zbiórka choinek

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Zakład Oczyszczania Miasta Stargardzie Szczecińskim informuje, że w dniach:

22-23 stycznia 2014 r. (środa, czwartek)

5-6 luty 2014 r. (środa, czwartek)

będą odbierane od mieszkańców miasta objętych gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych  poświąteczne drzewka choinkowe.

Drzewka choinkowe będą odbierane selektywnie z miejsc gromadzenia odpadów komunalnych. W związku z tym,  prosimy o niewrzucanie ich do pojemników na odpady zmieszane.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku możliwości przekazania poświątecznych drzewek choinkowych w wyznaczanych terminach, istnieje możliwość przekazania drzewek choinkowych do stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. EKOPUKTU zlokalizowanego przy ul. Bogusława IV 15, gdzie odpady przyjmowane są przez całodobowo.

 

Prosimy o wystawianie choinek w widocznych miejscach gromadzenia odpadów.

Sprawozdania z badania wody w grudniu 2013 roku

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przedstawia sprawozdanie z badań wody wykonanych na wejściu wody surowej do budynku Stacji Wodociągowej i na wyjściu wody uzdatnionej do stargardzkiej sieci miejskiej.

 

 Monitoring kontrolny grudzień 2013 r.

 Bakteriologia

Zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych w dniach świątecznych

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia informujemy o przesunięciu terminu odbioru zmieszanych odpadów komunalnych. Odbiory planowane w dniu 25.12.2013 r. /środa/ zostaną zrealizowane w dniu 24.12.2013 r. /wtorek/, odbiory planowane w dniu 26.12.2013 r. /czwartek/ zrealizowane zostaną w dniu 27.12.2013 r. /piątek/, a odbiory przypadające w dniu 27.12.2013 r. /piątek/ zrealizowane zostaną 28.12.2013 r. /sobota/.

Godziny otwarcia BOM w dni świąteczne

Informujemy, że Biuro Obsługi Mieszkańców znajdujące się przy ul. Bogusława IV 15 w dniu 24.12.2013 r. czynne będzie do godziny 13:00,  w dniu 31.12.2013 r. do godziny 14:00.

Nowa śmieciarka na wyposażeniu MPGK Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w drodze przetargu nabyło nową śmieciarkę MAN TGS 28.320.Sprawozdania z badania wody w listopadzie 2013 roku

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przedstawia sprawozdanie z badań wody wykonanych na wejściu wody surowej do budynku Stacji Wodociągowej i na wyjściu wody uzdatnionej do stargardzkiej sieci miejskiej.

 

 Monitoring kontrolny listopad 2013 r.

 Bakteriologia