W każdy poniedziałek
w godzinach 1400-1500
Prezes Zarządu
Sebastian Szwajlik
pełni dyżury
dla mieszkańców
Stargardu

Podpisanie umowy w sprawie dofinansowania

W dniu 20.12.2016 r. Sebastian Szwajlik, Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz Radosław Mackiewicz i Konstanty Oświęcimski, Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, podpisali umowę o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu pn.: "Budowa instalacji fotowoltaicznej w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie".

 

wfos1

źródło WFOŚiGW Szczecin

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że odda w dzierżawę teren o powierzchni 69 m2 oraz 141 m2 z przeznaczeniem na wystawę nagrobków. Lokalizacja powierzchni na terenie Zakładu Usług Pogrzebowych i Cmentarnych przy ul. Spokojnej 6 w Stargardzie. 

Czytaj więcej...

Zmiana terminu odbioru odpadów oraz godzin otwarcia BOM

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie informuje, że w związku ze Świętem Bożego Narodzenia wywóz odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych systemem workowym ulegnie przesunięciu o jeden dzień tj. odpady z 26.12 /poniedziałek/ realizowany będzie we wtorek 27.12.2016 r. Odbiór odpadów przesunięty będzie do 31.12.2016 r.

W dniach 24 i 31 grudnia 2016 r. Biuro Obsługi Mieszkańców przy ul. Bogusława IV 15 czynne będzie     w godzinach od 8:00 do 14:00.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 91 577-01-69. 

Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z syfonem pod rzeką Iną w Stargardzie

W dniu 6 grudnia 2016 r. na Oczyszczalni ścieków w Stargardzie odbyła się uroczystość związana z zakończeniem realizacji inwestycji pn.: "Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z syfonem pod rzeką Iną w Stargardzie". Inwestycja ma na celu zminimalizowanie, bądź całkowite wyeliminowanie pracy przelewów burzowych.

 

IMG 2175

Czytaj więcej...

Przetarg na odbiór odpadów

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym /21.11.2016 r./ odbyło się otwarcie ofert na odbiór odpadów na terenie Gminy Miasta Stargard. Odbiór odpadów jest jedną z trzech składowych opłaty / odbiór odpadów, zagospodarowanie odpadów, administrowanie/. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. złożyło ofertę na poziomie dotychczasowym tj. 215 zł netto za tonę. Trwa weryfikacja oferty przetargowej przez Zamawiającego - Zakład Usług Komunalnych w Stargardzie. W przypadku zgodności z procedurami przetargowymi umowa będzie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. do końca 2019 r. Szacowana ilość odpadów do odebrania w skali 3 lat wyniesie 65.640 ton. W 2013 r. MPGK wygrało przetarg z firmą Sita Jantra, a w 2015 r. z Remondis. Tym razem miejska Spółka była jedynym oferentem w przeciwieństwie do dwóch poprzednich postępowań przetargowych.  

Przerwy w dostawie wody w dniu 22 listopada 2016 r

W dniu 22 listopada 2016 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 nastąpi wyłączenie wody w związku z włączeniem nowego odcinka sieci wodociągowej w ul. Przybosia. Przerwy w dostawie wody dotyczą mieszkańców:

- ul. Przybosia  wszystkie budynki,

- ul. Dąbrowskiej  wszystkie budynki,

- ul. Przesmyckiego wszystkie budynki

 

kran

...