W każdy poniedziałek
w godzinach 1400-1500
Prezes Zarządu
Sebastian Szwajlik
pełni dyżury
dla mieszkańców
Stargardu Szczecińskiego

Przerwa w dostawie wody w dniu 15.04.2014 r.

15 kwietnia w godzinach 20:00 do 04:00 nastąpi wyłączenie wody w związku wykonaniem prac remontowych na sieci wodociągowej. 

Przerwy w dostawie wody dotyczą mieszkańców:

                      ul. Konopnickiej: 8,10a,10b,11,11a,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24A,25,26,26A,27,28;

                      ul. Słowackiego: 15,17,17A,17B,19,34A,34B.

Przerwa w dostawie wody - dotyczy mieszkańców ul. M. Konopnickiej

10 kwietnia w godzinach od 19:00 do 04:00 nastąpi wyłączenie wody w związku z wykonaniem prac remontowych na sieci wodociągowej przy ul. M. Konopnickiej.

 

Przerwy w dostawie wody dotyczą mieszkańców ul. M. Konopnickiej:

10a, 10b, 11, 11a, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 

Sprawozdanie z badania wody w marcu 2014 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przedstawia sprawozdanie z badań wody wykonanych na wejściu wody surowej do budynku Stacji Wodociągowej i na wyjściu wody uzdatnionej do stargardzkiej sieci miejskiej.

 

Monitoring kontrolny marzec 2014 r. 

Bakteriologia marzec 2014 r.

Przerwa w dostawie wody - dotyczy mieszkańców ul. M. Konopnickiej

7 kwietnia w godzinach od 20:00 do 04:00 nastąpi wyłączenie wody w związku z wykonaniem prac remontowych na sieci wodociągowej przy ul. M. Konopnickiej.

 

Przerwy w dostawie wody dotyczą mieszkańców ul. M. Konopnickiej:

10a, 10b, 11, 11a, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Stargardzie Szczecińskim informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/435/2014 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Stargard Szczeciński na okres od 01.05.2014 roku do 30.04.2015 roku wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki nie ulega zmianie w stosunku do taryf 2013/2014
i wynosi:

 

Czytaj więcej...

Sprawozdania z badania wody w lutym 2014 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przedstawia sprawozdanie z badań wody wykonanych na wejściu wody surowej do budynku Stacji Wodociągowej i na wyjściu wody uzdatnionej do stargardzkiej sieci miejskiej.

 

 Monitoring przeglądowy luty 2014 r.

 Bakteriologia